Ledenvergadering 16 mei

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering op woensdag 16 mei 2018. De vergadering wordt gehouden in het clubhuis van IJsclub ‘De Vaart’, Stadwijksingel 1, te Eemnes. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De agenda luidt als volgt: 1. Opening door de voorzitter. 2. Notulen van de Jaarvergadering van 28 februari […]

Van de voorzitter

2017, een goed jaar voor de GPKV In tegenstelling tot veel andere verenigingen neemt het ledental van de GPKV toe. Wij hebben per saldo in 2017 er 5 leden bijgekregen. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat er leden naar ons overgekomen zijn waarvan de vereniging helaas is opgehouden te bestaan. Wij zijn zeer verheugd […]

Contributie

Een aantal leden hebben al hun contributie van 2018 overgemaakt naar de penningmeester. Voor degenen die erop wachten; U krijgt van ons geen acceptgiro! Dus hierbij een oproep om het voor u geldende bedrag over te maken op bankrekening: NL53 RABO 0315971460 t.n.v. Penningmeester GPKV, te Eemnes. Let op: de contributie bedraagt € 20,-. En voor […]