Contributie

Een aantal leden hebben al hun contributie van 2018 overgemaakt naar de penningmeester. Voor degenen die erop wachten; U krijgt van ons geen acceptgiro! Dus hierbij een oproep om het voor u geldende bedrag over te maken op bankrekening:
NL53 RABO 0315971460 t.n.v. Penningmeester GPKV, te Eemnes.

Let op: de contributie bedraagt € 20,-. En voor jeugdleden € 10,-.

Hartelijk dank alvast namens de penningmeester!