Ledenvergadering 16 mei

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering op woensdag 16 mei 2018. De vergadering wordt gehouden in het clubhuis van IJsclub ‘De Vaart’, Stadwijksingel 1, te Eemnes. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de Jaarvergadering van 28 februari 2018.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Enten tegen RHD2 2 juni a.s. en eind juli.
5. Vooruitblik op de komende activiteiten. (o.a. hokkenbezoek en BBQ,
Midzomercompetitie S en G)
6. Pauze
7. Plan 2019. Wat verder ter tafel gebracht wordt. (o.a. uitreiking
clubkampioenschappen, onderhoud Hoenderhof, verslag KL-NH
vergadering)
8. Rondvraag.
9. Sluiting

Namens het bestuur
Ben Makker, (secretaris)

Na de vergadering:
Wij waren van plan een professionele kuikensekser uit te nodigen voor na de
vergadering. Echter, vanwege financiële redenen hebben wij ervan af gezien.
Op het moment van schrijven zijn we met een spreker bezig, alleen hebben we
nog geen uitsluitsel of hij werkelijk kan komen. Het is een man met een vracht
aan ervaring in de hobby die buitengewoon boeiend, kundig, smeuïg en
enthousiast kan vertellen, Wij hopen van harte dat hij ook echt kan!

Mocht hij nou niet kunnen, dan hebben we nog een alternatief achter de hand,
maar wij houden u op de hoogte via de mail. En anders; laat u verrassen en kom
gewoon naar de vergadering op 16 mei a.s.!