Fokkerskaart
Om dieren te kunnen ringen of tatoeëren en ze later inzenden op tentoonstellingen is het bezit van een fokkerskaart een vereiste. Aan de fokkerskaart is verbonden een verplicht abonnement op Kleindier Magazine, dat maandelijks wordt toegezonden. Deze fokkerskaart wordt via het secretariaat van de GPKV aangevraagd.

Voor pluimvee, konijnen, cavia’s en kleine knagers geldt de fokkerskaart van Kleindieren Liefhebbers Nederland (KLN).

De prijs bedraagt € 15,–
voor jongeren tot en met 16 jaar € 7,50.

Voor sierduiven is dit Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers verenigingen (NBS).

De fokkerskaart kost € 10,–
voor jongeren tot en met 16 jaar € 5,–.

Bestellen van ringen pluimvee
Alle pluimvee dat ingezonden wordt op tentoonstellingen, dient te zijn voorzien van door de KLN uitgegeven ringen. De ringenmaat is afhankelijk van de grootte van het ras. De kleur van de ring is ieder jaar verschillend. Deze wordt Europees binnen de Entente afgestemd.

Leden van de GPKV kunnen deze ringen bestellen bij de ringencommissaris. Deze zorgt er voor dat de benodigde ringen bij u worden afgeleverd. Aangeraden wordt de ringen uiterlijk vier weken vóór gebruik te bestellen.

De prijs van de ringen bedraagt € 0,35 per stuk verhoogd met € 1,25 per aflevering. 

Voor het bestellen van de ringen kunt u contact opnemen met de ringencommissaris: Arie van’t Klooster tel 035-5310106

Tatoeëren van konijnen
De fok van jonge konijnen wordt volledig geregistreerd. Na geboorte van de jonge dieren dient binnen tien dagen een dekbewijs te worden ingeleverd bij de tatoeëerder. Op de leeftijd van 8-10 weken worden vervolgens de dieren getatoeëerd.

Het verenigingskenmerk is HL. Een dier met het nummer 1HL-103 in het oor kan als volgt worden herleid: 1 staat voor 2011, HL voor GPKV, Hilversum, 1 voor de maand januari en 03 is het volgnummer. Dus het derde dier in deze maand januari. 

De kosten van het tatoeëren bedragen € 0,50 per dier. 

Om de dieren te laten tatoeëren kunt u contact opnemen met beide tatoeëerders van de vereniging:
Dirk de Jong tel 035-6859167

Enten
Bij het pluimvee is het wettelijk verplicht ieder jaar te enten tegen pseudo-vogelpest. Dit gebeurt door een dierenarts die tevens het entbewijs afgeeft. Met dit entbewijs mogen de dieren worden vervoerd en hebben ze toegang tot tentoonstellingen. Hierop wordt streng gecontroleerd, dit met het oog op voorkoming van uitbraak van besmettelijke vogelziekten.

De GPKV organiseert jaarlijks in augustus het enten van het pluimvee.

De kosten bedragen slechts € 0,25 per dier.

Sluit Menu