Fokkersnummer
Om dieren te kunnen ringen of tatoeëren en ze later inzenden op tentoonstellingen is het bezit van een fokkersnummer een vereiste. Aan dit fokkersnummer is een verplicht abonnement op Kleindier Magazine verbonden, dat maandelijks wordt toegezonden. Dit fokkersnummer wordt via het secretariaat van de GPKV aangevraagd.

Voor pluimvee, konijnen, cavia’s en kleine knagers geldt het fokkersnummer van Kleindieren Liefhebbers Nederland (KLN).

De prijs bedraagt € 55,00 (incl. abonnement Kleindier Magazine),
voor jongeren tot en met 16 jaar € 10,00. 
Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op betaling via een automatisch incasso.

Voor sierduiven is dit Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers verenigingen (NBS).

Bestellen van ringen pluimvee
Alle pluimvee dat ingezonden wordt op tentoonstellingen, dient te zijn voorzien van door de KLN uitgegeven ringen. De ringenmaat is afhankelijk van de grootte van het ras. De kleur van de ring is ieder jaar verschillend. Deze wordt Europees binnen de Entente afgestemd.

Leden van de GPKV kunnen deze ringen bestellen bij de ringencommissaris. Deze zorgt er voor dat de benodigde ringen bij u worden afgeleverd. Aangeraden wordt de ringen uiterlijk vier weken vóór gebruik te bestellen.

Bij NBS (duiven) kosten de ringen €0.35 en €1.55 kosten per bestelling.
Bij KLN (hoenders) kosten de ringen €0.28 en €1.75 kosten per bestelling.
Bij KLN kan je zelf ook ringen bestellen komen dan ook op huisadres via i-deal betalen.
Bij NBS gaat het niet.

Voor het bestellen van de ringen kunt u contact opnemen met de ringencommissaris: Arie van’t Klooster tel 035 531 01 06.

Tatoeëren van konijnen
De fok van jonge konijnen wordt volledig geregistreerd. Op de leeftijd van 8-10 weken worden de dieren getatoeëerd.

Het verenigingskenmerk is HL. Een dier met het nummer 1HL-103 in het oor kan als volgt worden herleid: 1 staat voor 2021, HL voor GPKV, Hilversum, 1 voor de maand januari en 03 is het volgnummer. Dus het derde dier in deze maand januari. 

De kosten van het tatoeëren bedragen € 0,50 per dier. 

Om de dieren te laten tatoeëren kunt u contact opnemen met de tatoeëerder van de vereniging:
Joop van den Bovenkamp, tel. 035 65 63 33.

Enten
Bij het pluimvee is het wettelijk verplicht ieder jaar te enten tegen pseudo-vogelpest. Dit gebeurt door een dierenarts die tevens het entbewijs afgeeft. Met dit entbewijs mogen de dieren worden vervoerd en hebben ze toegang tot tentoonstellingen. Hierop wordt streng gecontroleerd, dit met het oog op voorkoming van uitbraak van besmettelijke vogelziekten.

De GPKV organiseert jaarlijks in augustus het enten van het pluimvee.

De kosten bedragen slechts € 0,25 per dier.

Sinds een aantal jaren moeten ook de konijnen geënt worden tegen het besmettelijke virus RHD2. Ook dit gebeurt door een dierenarts en u krijgt hiervoor een entbewijs, waarmee u de konijnen kunt inzenden op tentoonstellingen.

De GPKV organiseert jaarlijks in de maanden april, juli en september het enten van de konijnen.

De kosten lopen de laatste jaren behoorlijk op. In 2021 was het € 4,– per dier.