De Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging (GPKV) is opgericht in 2001 uit een fusie tussen GKV en GPV. De Gooise Kleindierenfokkers Vereniging (GKV) is ontstaan in 1914, de Gooise Pluimvee Vereniging in 1921. 
De GKV is van oorsprong een vereniging van konijnenfokkers, waaraan later zijn toegevoegd  pluimvee en sierduiven. De GPV is uitsluitend actief geweest met pluimvee. 

100 jaar ws

Op tentoonstellingsgebied heeft GKV een jarenlange traditie. Binnen de eigen club was het Onderling Concours in de Blokhut in Laren de openingsshow van het nieuwe tentoonstellingsseizoen. Sinds een aantal jaren houden wij onze Jongdierendag bij de Welkoop in Eemnes. Binnen het Gooi werd in samenwerking met een vijftal andere Gooise verenigingen de Gooise Combinatie Show gehouden. In de 70- en 80-jaren werd deze opgevolgd door de Gooilandshow in de Hilversumse Expohal. Met circa 4.000 inzendingen groeide deze show uit tot een landelijke manifestatie, die jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers trok. 

Ook de GPV heeft landelijke bekendheid gekregen met de dwerghoendershow die jaarlijks in het Singer te Laren onder de naam Exceptionele werd georganiseerd. Het bijzondere van dit evenement is geweest dat uitsluitend dwerghoenders werden tentoongesteld, alhoewel de laatste jaren ook grote hoenders noodgedwongen zijn toegelaten. Dwerghoenderfokkers uit het hele land namen hieraan deel. Vooral de kwaliteit van de ingezonden dieren en de bijzondere omgeving van het Singermuseum hebben bijgedragen aan het unieke karakter van deze show. In de 90-er jaren is de Exceptionele verplaatst naar de Pandahallen in Loosdrecht. Door financiële redenen en het gebrek aan voldoende medewerking is besloten de Exceptionele niet voort te zetten.